Διεύθυνση:
Στρατή Ελευθεριάδη 28
Βαρειά Μυτιλήνης
Λέσβος
81100
Τηλέφωνο:
22510 43074
Φαξ:
22510 43083
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)