Εικαστική Έκφραση

Στα τμήματα προνηπίου και νηπιαγωγείου παρέχονται καλλιτεχνικά και ιδιαίτερα ζωγραφική από καθηγήτρια ζωγραφικής.